Bàn thờ công giáo BTCG 006

Thông tin bàn thờ

+ TƯỢNG ĐỨC MẸ GỖ PƠMU 60cm

+ THÁNH GIUSE GỖ PƠMU 60cm

+ TƯỢNG CHÚA GIÊSU CHỊU NẠN 60cm

+ THÁNH GIÁ DÀI 110cm gỗ pơmu

+ Chân kệ gỗ TRẮC ĐỎ