Bàn thờ công giáo BTCG 007

  • TƯỢNG ĐỨC MẸ GỖ PƠMU 60cm
  • THÁNH GIUSE GỖ PƠMU 60cm
  • TƯỢNG CHÚA GIÊSU CHỊU NẠN 60cm
  • THÁNH GIÁ DÀI 110cm gỗ pơmu
  • Chân kệ gỗ TRẮC ĐỎ